کاهش نرخ بیکاری در آمریکا

19 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخبار بازار کار در آمریکا امیدوار کننده است. بر پایه آخرین گزارش های رسمی ۲۲۳ هزار شغل جدید در ماه گذشته آوریل به وجود آمد، که نرخ بیکاری را به ۵ و ۴ دهم درصد کاهش داد .به گزارش میل آرسگا از صدای آمریکا ، کاهش نرخ بیکاری در ماه گذشته با افزایش دستمزدها نیز همراه بود.