وزارت کار آمریکا از بهبود وضعیت اشتغال خبر داد

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقتصاد ایالات متحده در ماه گذشته توانسته است ۲۴۲ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند. گزارش روز جمعه (۴ مارس) وزارت کار آمریکا با اعلام این آمارهمچنین می‌گوید نرخ بیکاری در ماه فوریه چهار و نه دهم درصد بوده که پایین ترین نرخ بیکاری در هشت سال گذشته بوده است.