کاهش نرخ بیکاری در آمریکا

10 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گرچه نرخ بیکاری در آمریکا که در رکود اقتصادی چند سال اخیر به بالاترین سطح خود رسید ، به تدریج رو به کاهش است ، اما بهبود در بازار کار در میان اقشار مختلف به ویژه زنان یکسان نیست.