رونق بیسابقه در بازار کار در آمریکا

14 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نرخ اشتغال در آمریکا ماه دیگری از رشد را پشت سر گذاشت، و در ماه ژانویه ۲۰۰ هزار نفر دیگر در آمریکا به فهرست افراد دارای شغل اضافه شدند. در حالیکه نرخ بیکاری به چهار و یک دهم درصد رسیده و دستمزدها سیر صعودی طی می کنند، بنگاه های کاریابی از رونق بیسابقه در بازار کار در آمریکا خبر می دهند.