گفتگو با سازندگان مستندی درباره شلوارهای جین ژاپنی

04 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بافت شیبوسا فیلم مستندی است درباره هنر بافت شلوارهای جین ژاپنی، دوین لاشر و مهدی احمدی از تهیه کنندگان این اثر در گفتگو با بهنود مکری درباره سفر به ژاپن، تولید این مستند و ویژگی های آن توضیحاتی دادند.