افزایش بیسابقه ایران در نشست آموزشی هیروشیما برای بررسی ویرانی‌های حمله اتمی

07 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ژاپن و آمریکا مشترکا ۳۴ سال پیش با هدف بالا بردن سطح آگاهی از خطرات مرگبار و ویرانگر تسلیحات اتمی، از طریق سازمان ملل متحد تشکیلاتی موسوم به شهرداران صلح به وجود آورده اند که ایران نیز به آن پیوسته است.