پرزیدنت ترامپ: روابط آمریکا و ژاپن هرگز بهتر از این نبوده است

18 خرداد 1397