ایوانکا ترامپ از اعتبار ۱۲۲ میلیون دلاری برای صندوق «طرح جهانی توسعه و رفاه زنان» خبر داد

22 مرداد 1399