گفتگوی وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل؛ ایران یکی از موضوعات گفتگو است

02 مهر 1399