صلح برای کامیابی؛ تلاش جرد کوشنر مشاور ارشد و داماد پرزیدنت ترامپ برای تهیه طرح صلح

08 بهمن 1398