گفتگو با دنیس راس نماینده سابق آمریکا در امور خاورمیانه درباره طرح صلح و نظر کشورهای عربی

08 بهمن 1398