هشدار دبیرکل سازمان ملل به آمریکا درباره تغییر احتمالی حمایت از ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین

28 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آنتونیو گوترس، دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید تنها راه حل برای بحران خاورمیانه شکل بخشیدن به راه حل موسوم به دو کشوری است که بر اساس آن اسرائیلی ها و فلسطینی ها در کنار هم با مسالمت و برخوردار از امنیت متقابل زندگی کنند.