مشاور ارشد و داماد رئیس جمهوری آمریکا: موقعی که پرزیدنت ترامپ وعده می دهد، به آن عمل می کند

24 اردیبهشت 1397