جان سالیوان، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا: اتحاد ما و اسرائیل مثل آهن محکم است

24 اردیبهشت 1397