پرده برداری ایوانکا ترامپ و وزیر خزانه داری آمریکا از سفارت ایالت متحده در اورشلیم

24 اردیبهشت 1397