گزارش علی جوانمردی از واکنش ها در خاورمیانه به افتتاح سفارت آمریکا در اورشلیم

24 اردیبهشت 1397