سخنگوی کاخ سفید: آمریکا عمیقاً نگران برنامه های جدید شهرک سازی اسرائیل است

10 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در واکنش به گزارشهای حاکی از شهرک سازیهای جدید اسرائیل در شرق اورشلیم گفت آمریکا عمیقاً نگران برنامه های جدید شهرک سازی اسرائیل است. دفتر نخست وزیر اسراییل شهرک سازی های مورد سوال کاخ سفید را جزیی از یک طرح منطقه ای که از دوسال پیش برنامه ریزی شده بود توصیف کرد.