شهرک سازی های جدید اسرائیل در دستور کار سازمان ملل

07 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنش در مناسبات اسرائیل و فلسطینیان شرق اورشلیم بر سر برنامه ساختن یهیودی نشین های جدید امروز در دستور کار جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت. این موضوع در عین حال به نوعی بحران در مناسبات آمریکا و اسرائیل مبدل شده است