اعلام پشتیبانی آویگدور لیبرمن از راه حل ایجاد دو کشور فلسطینی و اسرائیل

11 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل از راه حل ایجاد دو کشور فلسطین و اسرائیل اعلام پشتیبانی کرده است. تحلیل گران با توجه به این دیدگاه چهره راست افراطی اسرائیل انتظار دارند در نشست وزیران درپاریس که برای گفتگو در باره صلح فلسطینی ها با اسرائیل برگزار می شود.