تحلیلگر آمریکایی: به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان تغییری در وضع منطقه ایجاد نمی کند

06 فروردین 1398