گزارش علی جوانمردی از واکنش کشورهای عرب به به رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی جولان

06 فروردین 1398