خاطره سفیر آمریکا در اسرائیل از روزی که در ۷۰ سال پیش استقلال اسرائیل اعلام شد

24 اردیبهشت 1397