آمریکا از طرح صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها بعد از انتخابات اسرائیل رونمایی می‌کند

28 مرداد 1398