سفیر آمریکا در عراق: تا اطمینان از بازگشت احتمالی داعش، در عراق حضور خواهیم داشت

14 مرداد 1398