نگرانی کاخ سفید از بالاگرفتن هرج و مرج سیاسی در عراق

16 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاخ سفید نگران بالا گرفتن هرج و مرج سیاسی در عراق و تاثیر آن بر پیکار با داعش است. آمریکا میگوید عراق به یک دولت پایدار مرکزی برای عقب راندن داعش نیاز دارد. ولی برخی معتقدند بغداد ممکن است به این زودی نتواند دولتی متحد تشکیل دهد. گزارش شهلا آراسته