ارسال کمک های بشر دوستانه آمریکا به آوارگان کرد عراق

18 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا؛ روز جمعه، همزمان با حمله هوایی علیه مواضع داعش در اطراف شهر اربیل، در شمال عراق، ارسال کمک های بشر دوستانه برای آوارگانی را هم که بیم شقاوت های این گروه افراطی اسلامی به کوهستان ها پناه برده اند، آغازکرد