ارسال کمک های بشر دوستانه آمریکا به آوارگان کرد عراق

18 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آمریکا؛ روز جمعه، همزمان با حمله هوایی علیه مواضع داعش در اطراف شهر اربیل، در شمال عراق، ارسال کمک های بشر دوستانه برای آوارگانی را هم که بیم شقاوت های این گروه افراطی اسلامی به کوهستان ها پناه برده اند، آغازکرد