پنتاگون: عراق درخواست کند، آمریکا پایگاه نظامی جدید احداث می‌کند

19 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرهنگ استیو وارن سخنگوی نیروهای مشترک عملیات علیه داعش در عراق و سوریه امروز گفت آمریکا تنها در صورتی که از سوی عراق درخواست شود به بازگشایی پایگاه نظامی در آن کشوراقدام میکند. گزارش شهلا آراسته