گفتگو با خبرنگار صدای آمریکا در پنتاگون درباره حمله ایالات متحده به گروه مورد حمایت ایران در عراق

23 اسفند 1398