یک ایرانی ساکن آمریکا از دلیل رای به رئیسی می‌گوید: عمامه دارد اما وطن‌پرست است

29 خرداد 1400