تصمیم آمریکا برای گنجاندن شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در فهرست گروه‌های تروریستی

22 دی 1399