حمایت وزارت امورخارجه آمریکا از ایرانیان معترض به حجاب اجباری

14 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا ضمن حمایت از ایرانیانی که از زنان معترض به حجاب اجباری پشتیبانی کرده اند، می گوید در حمایت از حقوق این زنان ثابت قدم است.