خبرنگار صدای آمریکا در کاخ سفید: به نظر می‌رسد ترامپ برای ایران خط قرمز گذاشته است

23 دی 1398