اشاره مستقیم پرزیدنت ترامپ به آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران در حاشیه سفر به ایالت میزوری

03 مرداد 1397