ایران در حمله به نفتکش‌ها از چه مین‌هایی استفاده کرد؛ کارشناس ارتش آمریکا بخشی از بقایای مین‌ها را نمایش داد

29 خرداد 1398