کریستوفر بیدول: نشانه‌ای از کمک شیمیایی و میکروبی ایران به اسد وجود ندارد

28 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کریستوفر بیدول از همکاران ارشد فدراسیون دانشمندان آمریکا و مدیر پروژه سیاست و قانون منع گسترش سلاح های کشتار جمعی در برنامه افق نو روز دوشنبه درباره احتمال کمک ایران به اسد در حمله شیمیایی، گفت که احتمال خیلی کمی برای ان وجود دارد.