همراهی نیروی دریایی ایالات متحده از کشتی‌های تجاری آمریکا در خلیج فارس

11 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

مقام های وزارت دفاع آمریکا ، حفاظت بیشتر از کشتی های تجاری آمریکایی در تنگه هرمز را گامی احتیاطی خوانده اند که در این مرحله ، توسط یک ناوشکن و دو کشتی گشت زنی آمریکایی انجام خواهد شد.