تلاش کنگره آمریکا برای تحریم ایران در رابطه با برنامه موشکی

09 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنگره آمریکا در تلاشی تازه در نظر دارد ایران را به خاطر پیشبرد برنامه موشکی بالیستیک مورد تحریم های مجدد قرار دهد. گزارشی از مایکل لیپین خبرنگار صدای آمریکا با برگردان فارسی.