«اد رویس» در جلسه بررسی تحریم ایران برای نقض حقوق بشر چه گفت

24 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روز پنجشنبه، اد رویس رئیس این کمیته چهار طرح معرفی کرد که یکی از آنها در صورت طی شدن روند تصویب و تبدیل به قانون، تحریم مقامات جمهوری اسلامی ایران را برای نقض گسترده حقوق بشر در پی خواهد داشت. طرح دیگری که درباره سوریه است، غیر مستقیم به مقامات ایران و حمایت آنها از اسد مرتبط است.