رئیس کمیته روابط خارجی سنا: رژیم ایران بداند مردم آمریکا از رئیس جمهوری خود پشتیبانی می‌کنند

26 تیر 1398