محاکمه رضا ضراب در نیویورک: "من بی گناهم"

09 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا ضراب، تاجر ایرانی در دادگاه نیویورک با رد اتهام کمک به جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریمهای آمریکا و انتقال میلیونها دلار پول به آن کشور خود را بیگناه دانست.