نامه ۲۵ خبرگزاری و شبکه خبری به جان کری: ایران را برای آزادی جیسون رضائیان تحت فشار بگذارید

19 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدیران ۲۵ خبرگزاری بین المللی و شبکه های خبری آمریکائی از جان کری وزير خارجه آمريکا خواسته اند دولت ايران را برای آزاد ساختن جيسون رضائيان، خبرنگار زندانی واشنگتن پست زیر فشار بگذارد.