نگاهی به روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب ۵۷

22 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با آن که دولت جیمی کارتر با انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران کنار آمد، اما عوامل تندرو در ایران با اشغال سفارت و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی، موجب شدند او رابطه با ایران را قطع کند و تا کنون هیچیک از دولت‌های پس از انقلاب در هر دو کشور نتوانسته اند رابطه با آمریکا را به حال عادی بازگردانند.