پمپئو: جمهوری اسلامی ارسال دلارهای مردم ایران و اعزام جوانان کشور به سوریه را متوقف کند

04 خرداد 1397