گزارش فرهاد پولادی از اشتراک دیدگاه دولت ترامپ و مهمانان حاضر در سخنرانی مایک پمپئو در کالیفرنیا

01 مرداد 1397