کاهش شدید در فروش نفت ایران حاصل بشود، گروه های خارج از کشور چه خواهند کرد

01 مرداد 1397