پاتریک کلاوسون: عربستان و امارات به راحتی می توانند نیاز نفتی دیگر کشورها را به جای ایران تامین کنند

02 اردیبهشت 1398