آمریکا: تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه از تصمیم ما علیه ایران حمایت می‌کنند

03 اردیبهشت 1398