تردید جمهوریخواهان کنگره از کارآمد بودن توافق هسته ای با ایران

22 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که چشمها در انتظار نتایج مذاکرات اتمی با ایران برای احتمال اعلام یک توافق هسته ای به وین دوخته شده است، نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا همچنان درباره محتوای این توافق مردد هستند تا جایی که برخی از آنها کماکان از رییس جمهوری آمریکا می خواهند مذاکرات را رها کند. گزارش شهلا آراسته