واشنگتن در انتظار نتیجه مذاکرات اتمی

30 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

واشنگتن در انتظار نتیجهء مذاکرات اتمی با عزیمت برخی وزاری خارجه کشورهای مذاکره کننده به وین در واشنگتن نیز چشمها به پایتخت اتریش دوخته شده.از دولت تا کنگره تا گروههای لابی. گزارش گیتا آرین