گزارش سارا دهقان از جشن نوروزی موزه ملی پایتخت آمریکا برای دهمین سال

29 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا_گالری «فریر و سکلر» متعلق به مجموعه فرهنگی «اسمیتسونین» در واشنگتن برای دهمین سال میزبان جشن نوروز بود. سارا دهقان گزارش می دهد